کسب و کار خود را هدفمند توسعه دهید

منظور ما از هدف چیست؟

هدف یک ارتباط عمیق بین کسب و کار شما و نیازهای مشتریان تان است و در مورد این است که کسب و کار شما چگونه یک تفاوت مثبت ایجاد می کند. هدف با پرسیدن سوالات بزرگ و ترسناک مشخص می شود: هدف شما فراتر از سود بردن چیست؟

به این ترتیب هدف چیزی بیشتر از یک تکلیف یا جاه طلبی است. دو برابر شدن اندازه ی کسب و کار شما یک جاه طلبی است اما داشتن یک زندگی پایدار و قابل تحمل یک هدف است.

زمانی که شما یک کسب و کار جدیدی را می خواهید شروع کنید به وضوح آن را با یک ایده شروع می کنید. اما یک عنصر خیلی مهم این است که دلیل و چرایی این کار را بفهمید. چرا این کار را انجام می دهید؟ شگفت انگیز است بسیاری از صاحبان کسب و کار و تیم شان روز به روز به اجرای کار خود ادامه می دهند بدون اینکه هدف خود را از انجام این کارها بدانند.کسب و کار بدون هدف مثل یک انسان بی قلب است.

 صاحبان کسب و کار موفق هم می توانند هدف خود را تعیین کنند و هم آن را به صورت صریح به تیم خود، به مشتریان به سرمایه گذاران و در واقع به کل جهان توضیح دهند.

کسب و کار موفق بر روی هدف بنا می شود.

در مورد برند کسب و کارهایی که دوست دارید فکر کنید. برند نماد چیزی است و برای توضیح چیزی استفاده شده است برخی اوقات افراد با این نمادها، برند و کسب و کار ها را می شناسند. برند باید بدون اشاره به این نکته که بخشی از هدف کسب و کار شما کسب پول است نمایان شود و پول هم نباید تنها هدف کسب و کار شما باشد. باید یک جهت و هدف وجود داشته باشد، خدمات و محصولاتی که کسب و کار شما فراهم می کند باید برای بازار فروش ارزش داشته باشند و بخاطر این ارزش شرکت باید پول کسب کند. اگر شما برندی بر اساس هدف ایجاد نکنید آنگاه خود را در شرایطی خواهید یافت که فقط کسب و کارتان در رقابت پولی است. مشتریان به دلیل اینکه شما را پولدار کنند به شما مراجعه نمیکنند. آنها به شما مراجعه می کنند به دلیل اینکه برای ارزشی که برای آنها قائل هستید باور دارند. و هم چنین تمایل دارند که بخاطر این ارزش هزینه ی بالاتری پرداخت کنند. پس این به شما بستگی دارد که این ارزش و هدف را چگونه مشخص کنید.

اگر شما ندانید که هدف کسب و کار شما چیست و اگر ندانید که چه برآمدی را برای نتایج کسب و کار خود می خواهید پس زمانی که در مورد کسب و کارتان صحبت می کنید به سختی قانع خواهید شد یا کارتان را به سختی درک خواهید کرد.

بسیار مهم است که هدف کسب و کار خود را به رسمیت بشناسید و بدانید که هدفتان از انجام این کسب و کار چیست، مطمئن باشید این کار به شما کمک خواهد کرد زمانی که با افراد در مورد کسب و کار خود صحبت می کنید اعتماد به نفس داشته باشید.